fbpx

Bodil Hedin

Bodil Hedin (S)

Yrke: Undersköterska.

Socialdemokraterna
0706 84 37 33
bodil.hedin@gmail.com

Uppdrag
Ledamot kommunfullmäktige,
ledamot kommunstyrelsen,
ledamot allmänna utskottet,
ersättare omvårdnadsutskottet,
ersättare överförmyndare,
ersättare konst- och kulturrådet.

Hjo Kommun

facebook Twitter Email