fbpx

Politik i riksdagen

  • Med anledning av det misstroendevotumet från Vänsterpartiet som stöds av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet sett över den kommande reformeringen av arbetsförmedlingen.
  • Vi är överens om att skjuta på tidsplanen och att se över vilken upphandlingsform som ska vara gällande när fler aktörer involveras. Den ska inte vila på LOV (lagen om valfrihetssystem). För oss socialdemokrater är detta viktigt och bra att man ser över.
  • Vi behöver ha en Arbetsförmedling som är närvarande i hela landet och är bra på att förmedla och få människor i jobb. Arbetsförmedlingen behöver reformeras och bli bättre, därför är denna reform viktig. Men den ska göras ordentligt.
  • Den svåra situation som Arbetsförmedlingen befinner sig i ska inte skyllas på en reform som inte påbörjats. Dagens situation är en direkt konsekvens av den budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna drev igenom för år 2019.

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

facebook Twitter Email