fbpx

Hjo Arbetarekommuns styrelse

Hjo Arbetarekommuns styrelse 2024 – 2025

 • Lars-Göran Svensson     Ordf.  och Studieorganisatör.
 • Merja Wester                 Vice. Ordf.
 • Kjell-Arne Green            Kassör.
 • Azra Crnalic                   Sekreterare Ordinarie och Senioransvarig. 
 • Pierre Rydén                  Ordinarie.    
 • Amele Jaiem                   Ordinarie.
 • Kenny Johansson            Ordinarie och Facklig Politisk ansvarig.
 • Ulf Pettersson                 Förste Ersättare 1 år.
 • Birgitta Vester                Ander Ersättare 1år.
 • Anita Green                    Tredje Ersättare 1 år. 
 • Jörgen Fransson              Fjärde Ersättare 1år.
 • Adjungerad                     S-Kvinnor Doris Lehtipalo.
 • Adjungerad                     Kommunal HjoTiBorg Ann-Sofie Olsson.
 • Adjungerad:                    LO Facken. Anders Karlsson.
 • Revisorer: Kjell Aldsten, Per-Olof Ekholm.   ers. Joakim Aldsten.
 • Ombud Fonus: Kenny Johansson. ers. Lars-Göran Svensson.
 • Fanbärare: Ulf Pettersson, Joakim Aldsten, Merja Wester och Amele Jaime
 • Valberedning 1 år: Anita Green som sammankallande samt Ulla-Britt Lundin och Anders Karlsson..

facebook Twitter Email