fbpx

Hjo Arbetarekommuns styrelse

Hjo Arbetarekommuns styrelse 2019 – 2020

  • Marie Lindberg            Ordförande. Medlemsansvarig.
  • Kjell-Arne Green           Kassör.
  • Liselotte Karlsson         Sekreterare
  • Lars-Göran Svensson    Vice Ordförande. Studieorganisatör.
  • Michael Wennerberg
  • Pierre Rydén
  • Gittan Wester                 Senioransvarig               Suppleant, 1 år:
  • Kenny Johansson           Facklig -Politisk ansvarig.
  • Torkel Rundqvist            Kyrkopolitisk ansvarig.  Suppleant, 1 år:
  • Thomas Hugin               Ersättare.
facebook Twitter Email