fbpx

Hjo Arbetarekommuns styrelse

Hjo Arbetarekommuns styrelse 2019 – 2020

 • Annelie Nilsson             Ordförande.
 • Kjell-Arne Green           Kassör.
 • Liselotte Karlsson         Sekreterare
 • Michael Wennerberg    Vice Ordförande.
 • Lars-Göran Svensson    Studieorganisatör.
 • Pierre Rydén                   Medlemsansvarig.
 • Gittan Wester                  Senioransvarig
 • Kenny Johansson            Facklig -Politisk ansvarig.
 • Torkel Rundqvist            Kyrkopolitisk ansvarig.
 • Gittan Wester                             Suppleant, 1 år:
 • Torkel Rundqvist                       Suppleant, 1 år:

Valberedningen utgörs av:      Josefine Wennerberg.  och två vakanser.

facebook Twitter Email