fbpx

Inbjudan till rådslag 2021-11-24 inför kommunvalet 2022

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rosen.jpg

Välkomna till det fjärde rådslaget kring kommunens ansvarsområden. Om du som är medlem har svårt att närvara så tar vi också emot åsikter via mail eller på annat vis till någon politiker.

ARBETE OCH NÄRINGSLIV

Vi Socialdemokrater i Hjo vill skapa ett gott företagsklimat för de arbetsgivare och företag som ger arbetstillfällen till våra medborgare. Att så många som möjligt i vår kommun har ett jobb att gå till är en förutsättning för att samhället ska kunna utvecklas. Vi vill att Hjo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda attraktiva arbetstider. Vi Socialdemokrater vill att kvinnor och män ska kunna gå till jobbet, ta ansvar och känna sig trygga. På så vis bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för:

• heltid som norm • ett bättre företagsklimat, mellan Hjo kommun och företag • personal i Hjo kommun ska känna trygghet på jobbet och med en god arbetsmiljö

KULTUR, TURISM OCH FRITID

Vi Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden, där kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Hjo kommun har goda förutsättningar där vi gränsar till Vättern och hela kommunen präglas av historia och kultur, vilket vi socialdemokrater vill ta tillvara på. Vi ska också erbjuda ett innehållsrikt fritidsutbud för våra invånare. En rik fritid är också lockande för tänkbara nya invånare och turister. Vi Socialdemokrater tror att området kring badet kan utvecklas ännu mer och vi vill även i framtiden erbjuda gratis bad på Guldkroksbadet. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för:

• att utveckla fritidsområdet kring Guldkroksparken genom att skapa en central plats där barn och ungdomar kan komma och spontanidrotta • att främja och stimulera arbetet med att utveckla innehållet i Kulturkvarteret pedagogien • att främja idrott och lust till aktiviteter även i våra ytterområden

Vad tycker du ska förändras eller tilläggas utifrån vårt valmanifest 2018. Vi önskar även få ett förslag på en övergripande valfråga. Det kan handla om vad Du tycker är viktigt för Hjo. Denna bilaga kommer skickas till samtliga medlemmar. Plats: Park Pedagogien.  kl 18:30

Ni som inte kan vara med maila gärna vad ni tycker saknas i Hjo samt en övergripande valfråga. Eller posta till eller lämna till nedan adress.

Mail: hjo@socialdemokraterna.se             Post: Socialdemokraterna Sturegatan 5 C, 54433 Hjo

Inbjudna gäster. Ewa Ulfenborg Kommundirektör, Lennart Andersson Ekonomichef.      

                          

Hjo 2021-10-28.

Bodil Hedin                                                                Pierre Robert Rydén                

Kommunstyrelsen AU                                          Oppositionsråd/gruppledare

0706843733                                                                0706 570551

facebook Twitter Email