fbpx

Inbjudan till rådslag 2021-03-22 inför kommunvalet 2022

Inbjudan till rådslag 2021-03-22 inför kommunvalet 2022

Vi ses i kväll på Zoom!

Vi kommer under detta år ha fyra rådslag kring kommunens ansvarsområden. Det andra kommer handla om Barn och Ungdomsfrågor. Rådslagen kommer ske digitalt pga corona. Vi tar också emot åsikter via mail eller på annat vis. Ni som har tillgång till internet kommer få en injudan via Zoom på mail. Inbjuden gäst Robert Ciabatti från Skövde.

Rober Ciabatti. Skövde.

Inledningstext i valprogrammet 2018 Barn och Ungdomsutskottet.

Vi Socialdemokrater vill att alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och att alla ska kunna utvecklas efter sin egen förmåga oavsett bakgrund. För oss är förskolan en viktig del av den svenska modellen och en självklar del i skolsystemet. En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när vårdnadshavare arbetar. I skolan läggs grunden för resten av våra liv och därför är det viktigt för oss att arbeta för skolans bästa, där lärare och elever får trygghet och arbetsro i klassrummet, genom tidiga insatser och mindre grupper. När vi investerar i barnen investerar vi i vår gemensamma framtid.

Vi socialdemokrater kommer att arbeta för:

• mindre barngrupper och klasser och lokaler anpassade efter behov

• utökade öppettider på förskolorna

• barnskötare i förskolan

• att skolan ska vara avgiftsfri

• skolträdgårdar för ett lustfyllt lärande

Vad tycker du ska förändras eller tilläggas utifrån vårt valmanifest 2018. Vi önskar även få ett förslag på en övergripande valfråga. Det kan handla om vad Du tycker är viktigt för Hjo.

 Denna bilaga kommer skickas till samtliga medlemmar med en länk till ett digitalt zoom möte måndagdag 22/3 kl 18:30 för de som vill vara med. Klicka på länken:

Länk till Zoom rummet: Rådslaget Barn och Utbildning.

Passcode: 538168

Ni som inte kan vara med maila gärna vad ni tycker saknas inom Barn och Ungdom? Samt en övergripande valfråga? Eller posta till eller lämna till adress nedan.

Mail: hjo@socialdemokraterna.se

Post: Socialdemokraterna Sturegatan 5 C 54433 Hjo

Hjo 2021-03-08

Vänligen.

Lars-Göran Svensson                                                                         Pierre Rydén

ViceOrdf. Barn och ungdoms utskott.          Oppositionsråd/gruppledare

Mobil: 070-2594222                                                               Mobil: 0706-570551

facebook Twitter Email