fbpx

Studieplan 2020.

ANMÄLAN måste du göra senast den 2 mars 2020 https://response.questback.com/socialdemokraterna/kommunalek2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 2 december 2019 https://response.questback.com/socialdemokraterna/lokalpolitiker2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 2 december 2019 https://response.questback.com/socialdemokraterna/gruppledare2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 10 januari https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5395320&sid=iodfQ1m65R
ANMÄLAN måste du göra senast den 20 januari https://response.questback.com/socialdemokraterna/internationell2020
ANMÄLAN måste du göra senast den17 februari https://response.questback.com/socialdemokraterna/socialagrund2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 9 mars https://response.questback.com/socialdemokraterna/socialaforts2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 15 juni https://response.questback.com/socialdemokraterna/lokalpolitiker2020-2021
ANMÄLAN måste du göra senast den 3 augusti https://response.questback.com/socialdemokraterna/styrelseutv2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 14 augusti https://response.questback.com/socialdemokraterna/medlemsutb1-2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 7 september https://response.questback.com/socialdemokraterna/vaststudiekonf2020
ANMÄLAN måste du göra senast den 5 oktober https://response.questback.com/socialdemokraterna/medlemsutb2-2020
facebook Twitter Email