fbpx

Medlemsmöte 19 april 2023

Inbjudan till medlemsmöte onsdag 19 april

Vid kommunvalet 2022 så var ett av valbudskapen Fullstor idrottshall.

En utredning av hallarna och ytterområdet är nu klar. Vi har bjudit in representant från kommunen som kommer föredra hur förslaget ser ut i sin helhet vid medlemsmötet.

Fullmäktigegruppen vill få in inspel vad medlemmarna anser och en inriktning på det fortsatta politiska arbetet.

Upplägget blir först en information. Sedan kommer vi att dela in oss i grupper för diskussion.

Plats: Stadshuset Hjo (fullmäktigesalen).

Tidsplan för medlemsmötet.

18:30 börjar mötet.

18:30-19:40 Information Guldkroksutredningen.

19:40 -21:00 Fika och gruppdiskussion.

21:00 Avslut

facebook Twitter Email