fbpx

Nu är det dags att nominera till uppdrag i Hjo AK!

Dessa uppdrag ska nomineras till:

Ordförande fyllnadsval 1 år

Kassör 2 år

2 Ledamot 2 år

1 Ledamot fyllnadsval 1 år

5 Ersättare 1 år

                      2 Revisorer 1 år

                     2 Revisor ersättare 1 år

                      1 Ombud till Fonus 1 år

                      1 Ersättare Fonus 1 år

                      5 Fanbärare 1 år

Alla nominerade ska vara tillfrågade.

Skicka era nomineringar senast 6/3

till hjo@socialdemokraterna.se

eller via brev till: Hjo Ak, Sturegatan 5 54431 Hjo

Årsmötet kommer att vara den 20/3. Inbjudan kommer.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vänliga Hälsningar

Hjo Arbetarkommun styrelse

http://socialdemokraternahjo.se/

facebook Twitter Email