fbpx

Inbjudan till rådslag TU. 2021-09-23 inför kommunvalet 2022

Inbjudan till rådslag 2021-09-23 inför kommunvalet 2022.

Vi har under detta år haft tre rådslag kring kommunens ansvarsområden. Detta fjärde kommer att handla om tekniska Utskottets frågor. Rådslagen kommer ske digitalt och i Hjo AK exp. pga corona. Vi tar också emot åsikter via mail eller på annat vis. Ni som har tillgång till internet kommer få en injudan via Zoom på mail. OBS. Inbjuden gäst är Mikael Jonsson VA-Chef.

Alla ska känna tilltro till att gemensamma anläggningar fungerar.

Vi Socialdemokrater vill att alla ska känna att vatten finns i kranen när morgonkaffet ska kokas, man ska kunna titta ut från frukost bordet en tidig december morgon och se att snö är röjd på gatorna. Lika väl som när vårdnadshavare följer sina barn till skolan ska den vägen vara röjd och halkbekämpad.

När man på sommaren vill ta sig ett dopp i en sjö så ska vi veta att vattnet inte är förorenat. Vi har provtagning och ett avloppsverk som renar vattnet så våran sjö inte mår dåligt.

Vi ska kunna veta att våra gemensamma lokaler skolor, gymnastiksalar och älderboenden underhålls på ett sätt så dom håller in i framtiden.

Vi kommer tillse att det finns parkeringsplatser i den mängd som behövs.

Vi socialdemokrater kommer att arbeta för:

• Mindre medicinrester och annat skadligt utsläpp görs i våra vattendrag och sjöar

• Att underhåll på våra gemensamma anläggningar sköts enligt behov.

• Att rätt service ges vid alla de olika behov som tekniskt underhåll kräver

• Att gator och gångbanor underhålls, så att inte boende och besökare i Hjo ska behöva skada sig vid vistelse utomhus samt färd till och från sina besöksplatser

Vad tycker du ska läggas till. Vi önskar även få förslag på övergripande valfrågor. Det kan handla om vad du tycker är viktigt för oss innevånare Hjo kommun.

 Denna bilaga kommer skickas till samtliga medlemmar med en länk till ett digitalt zoom möte i kväll Torsdag 23/9 kl 18:30 för de som vill vara med. Klicka på länken:

Länk till Zoom rummet: Rådslaget med Tekniska Utskottet.

https://socialdemokraterna.zoom.us/j/83378123566?pwd=ZG1yNmFVMEdwNzFjUVl3YXo1aEdsdz09                                                                                                                                                                                Meeting ID: 833 7812 3566 Passcode: 912313

Ni som inte kan vara med maila gärna vad ni tycker saknas inom Tekniska Utskottets ramar samt en övergripande valfråga. Eller posta till eller lämna till nedan adress.

Mail: hjo@socialdemokraterna.se

Post: Socialdemokraterna Sturegatan 5 C 54433 Hjo

Hjo 2021-09-14

Vänligen.

Kjell-Arne Green                                                            Pierre Rydén

ViceOrdf. Tekniska Utskottet.                  Oppositionsråd/gruppledare

Mobil: 0708714737                                                                         Mobil: 0706570551

facebook Twitter Email