fbpx

Inbjudan till Rådslag om Miljö och Bygg frågor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Rosen.jpg

Inbjudan till rådslag 2021-05-15 inför kommunvalet 2022

Vi kommer under detta år ha fyra rådslag kring kommunens ansvarsområden. Vi har nu kommit till tredje rådslaget som kommer att handla om Miljö och Byggfrågor. Rådslagen kommer ske digitalt pga Corona. Vi tar också emot åsikter via mejl eller på annat vis. Ni som har tillgång till internet kommer få en inbjudan via Zoom på mejl. Inbjuden gäst är P-G Ylander.

Per- Göran Ylander. Bild från P-G Ylanders facebook sida.

Inledningstext i valprogrammet 2018 Miljö och Byggnadsnämnden.

Vi Socialdemokrater verkar för att Hjo ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo i, dit fler mäniskor vill flytta. Vi vill skapa förutsätningar för att öka inevånarantalet så att kommunen kan växa och utvecklas ännu mera. För att klara detta krävs det att fler bostäder byggs, då tillgång till bostäder är en grundläggande förutsätning för att jobb och tillväxt. Då Hjo kommun är en pendlingskommun krävs det också vägar runt om kring oss är miljö och trafiksäkra, samt pendlingsmöjliga.

Läs mer här:

facebook Twitter Email