fbpx

Inbjudan till rådslag om Barn och Ungdom.

Inbjudan till rådslag 2021-03-22 inför kommunvalet 2022

Vi kommer under detta år ha fyra rådslag kring kommunens ansvarsområden. Det andra kommer handla om Barn och Ungdomsfrågor. Rådslagen kommer ske digitalt pga corona. Vi tar också emot åsikter via mail eller på annat vis. Ni som har tillgång till internet kommer få en injudan via Zoom på mail. Inbjuden gäst Robert Ciabatti andre vice ordf. i Barn och Ungdom Skövde kommun.

Robert Ciabatti Skövde Södra.

Inledningstext i valprogrammet 2018 Barn och Ungdomsutskottet.

Vi Socialdemokrater vill att alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och att alla ska kunna utvecklas efter sin egen förmåga oavsett bakgrund. För oss är förskolan en viktig del av den svenska modellen och en självklar del i skolsystemet. En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när vårdnadshavare arbetar. I skolan läggs grunden för resten av våra liv och därför är det viktigt för oss att arbeta för skolans bästa, där lärare och elever får trygghet och arbetsro i klassrummet, genom tidiga insatser och mindre grupper. När vi investerar i barnen investerar vi i vår gemensamma framtid.

Läs mer här:

facebook Twitter Email