fbpx

Vi fira 1 maj digitalt! Hjo AK.

                                                     

Vi ställer om. Vi vågar förnya oss och träffas på digitala forum under första Maj.

SONY DSC

Vi sänder live med ett nationellt digitalt firande här!

Patrik Björck Riksdagsman Skaraborg.

Lina Davidsson Ordförande Karlsborgs AK
Som socialdemokrat står jag upp för demokratin. Värnar om de som är särskilt utsatta i vårt samhälle där rättvisa faktiskt handlar om att fördela där det behövs som mest.
Alla ska bidra och alla ska få ta del. Det må synes vara enkelt men det är här de politisk åikterna går isär. Rättvisa betyder inte att de som är redan har gott ställt ska bli rikare.
Som socialdemokrat vill jag se ett samhälle där VI är i fokus och inte ställa grupper mot varandra. Det gynnar ingen. Det stärker inte ett land och det bygger inga samhällen.
Som socialdemokrat är jämlikhet och jämställdhet viktiga ledord. Men också vi som parti behöver bli bättre på att arbeta med dessa frågor. S-kvinnor är en del av det arbetet. Som S-kvinna arbetar jag med de frågor som jag ibland tycker vårt parti inte lyfter tillräckligt.
Mina hjärtefrågor har alltid varit att ge barn och kvinnor som inte hörs en röst. Att arbeta för en nolltolerans gällande mäns våld mot kvinnor och barn är en prioritet för mig i mitt enggemang. Men också att riva ner de normer vi har idag i vårt samhälle gällande män och kvinnor, så att vi alla kan få vara den person vi vill vara och inte låta vårt kön definiera det.
Att leva i fred och frihet, fri från våld och övergrepp. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsamamns gör vi skillnad.

OPPOSITIONSRÅDET HAR ORDET!

”Vi har från vårt parti som vi företräder, Socialdemokraterna i Hjo, under året 2019 blickat framåt efter valet 2018. Tyvärr tappade vi ett mandat. Väljarna i Hjo har sagt sitt och nu påverkar vi politiskt i arbetet för det bästa för de boende i Hjo. Vi har vår värdegrund och den är viktig för oss.  Något jag tycker är viktig att förhålla sig till.”

Våra värderingar: Vi tror på alla människors lika värde och rätt. Därför står vi upp mot ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi. Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vårt Sverige hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas heller efter. Alla ska bidra efter sin förmåga, och alla får ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. Vi blir alla starkare när vi håller ihop, och löser problem och utmaningar tillsammans.

Svenska modellen: Det är detta vi kallar den svenska modellen, och den vill vi socialdemokrater utveckla. Vi tycker att alla som kan jobba ska jobba. Skapandet av fler arbetstillfällen och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Det är det enskilt viktigaste för att öka jämlikheten. Välfärden ska gå att lita på, och den ska hålla hög kvalitet. Välfärden ska finnas där när vi behöver den. När människor är trygga växer också friheten.

Sammanhållningen måste öka, men det görs inte genom skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner – eller för den delen genom att peka ut syndabockar och ställa grupper mot varandra! I stället ska vi minska klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Så kan vi få ett Sverige som håller ihop! Vi behöver ett gemensamt samhällsbygge, där var och en är med och bidrar och känner ansvar för vårt lands utveckling och framtid. Det är vi tillsammans som skapar det Sverige vi vill leva i!

Hjo kommun: Mycket tid har lagts ned för att komma in i det politiska arbetet. Hösten 2019 presenterade vi ett budgetförslag för 2020 som utgick från den vårbudget som antogs av Hjo Kommunfullmäktige 2019. Vi tog del av höstens ekonomiska förutsättningar fram till 2019-10-25 och gjorde några justeringar i vårt budgetförslag. 

Vi Socialdemokrater i Hjo arbetar för att utveckla kommunen för de människor som bor, arbetar och vistas här. Det vill vi göra genom att skapa jämlika förhållanden inom de områden där vi som kommun är ansvariga som skola, vård och omsorg. Vi ville ge verksamhetscheferna utrymme att ta ansvar, skapa handlingsfrihet och bibehålla en jämlik verksamhet med utgångspunkt från vår budget.  Vi såg i majoritetens budgetförslag att de effektiviseringar de krävde är liktydigt med nedskärningar i verksamheten. Vi konstaterade att BOA, barn på obekväm arbetstid inom barnomsorg, togs bort. Det uppmuntrar inte småbarnsföräldrar som arbetar på obekväm arbetstid att flytta till Hjo.

Vårt effektiviseringskrav: I vårt budgetalternativ lade vi ett effektiviseringskrav inom tjänstemannaorganisationen. Hjo kommun anställde en ny kommundirektör i slutet av 2019. I vårt förslag föreslog vi att kommundirektörens efterträdare får i uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen under 2020 i alla förvaltningar med ett effektiviseringsförslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Detta bör ge effekt kommande år.  I uppdraget ville vi även inkludera en översyn av inköp av externa konsulttjänster i syfte att minska dessa kostnader.

Skattehöjning: Som kommunpolitiker är det inte bekvämt att höja kommunalskatten. Vi har ändå föreslagit att det är dags att göra det nu. Att erbjuda nya arbetsformer som heltid som norm kommer att kosta. Men, det är nu som arbetet måste ske att anta arbetsformen. Det är en jämlikhetsfråga för vår kvinnodominerande arbetsplats inom vård och omsorg. Det handlar också om vår kommun som attraktiv arbetsgivare. Ett arbete som är viktig att genomföra. Det är även viktigt att behålla de nödvändiga stödinsatser, även om de kostar, för barn med särskilda behov. Samhället får betala dyrt i framtiden för de barn med särskilda behov som inte tidigt får individuella insatser! Det kan även handla om sociala insatser i hemmet. 

Visionsarbetet: Vår nya kommundirektör har i uppdrag att se över kommunens vision tillsammans med alla som bor och verkar i Hjo. Något vi ser fram emot när det blir färdigt!

Vid pennan

Pierre Robert Rydén

S-kvinnor

En klassmedveten feminism är nödvändig för att bygga en rättvis och demokratisk värld. S-kvinnors feminism handlar om att utmana och ifrågasätta det samhälle som under lång tid styrts och dominerats av män.

S-kvinnors mål är det jämställda och jämlika samhället, där alla människor lever i frihet och har lika stor makt över sina liv och den gemensamma utvecklingen av samhället.

Svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller lön, villkor och möjligheter att påverka sin arbetssituation.

Kvinnor har mer osäkra anställningar, oregelbundna arbetstider, delade turer, deltidsanställningar och ohälsa kopplad till jobbet.

Heltid som norm måste gälla på hela arbetsmarknaden. Allmän visstidsanställning som anställning och delade turer bör avskaffas.

Kvinnors sjukskrivningstal stiger alarmerande och det är framförallt den psykiska ohälsa på grund av stress och dålig arbetsmiljö som växer.

Vi har en förskola vi ska vara stolta över, men vi vill att förskolan ska vara öppen kvällar, nätter och helger. Många ensamstående, främst kvinnor tvingas tacka nej till jobb på grund av att de inte har barnomsorg.  En väl utbyggd barnomsorg är en nyckel till kvinnors frihet och ekonomiska självständighet.

Det ligger på skolans ansvar att alltid arbeta för att förebygga våld och kränkande behandling. Det är därför rimligt att man inför krav på filter som hindrar att barn och ungdomar exponeras för porr i skolan.

Nolltolerans ska gälla alla former av sexuella trakasserier. Vi får aldrig acceptera eller normalisera att flickors och kvinnors livsutrymmen begränsas för att andra tar sig rätten att ta för sig av deras kroppar.

Rösträtten, barnomsorgen, sexköpslagen, kvinnofridslagstiftningen, samtyckeslagstiftningen, föräldraförsäkringen, rätten till arbete, särbeskattningen och aborträtten.

Alla dessa självklarheter som tas för givet men grundar sig i åratal av kamp. Och nu fortsätter vi kampen!! Vill du vara med? Kontakta Hjo S-kvinnor.

Socialdemokraterna i Hjo erbjuder alla medlemmar grundläggande utbildning

Den grundläggande medlemsutbildningen ansvarar socialdemokraterna i Hjo för.

Det är viktigt att alla får möjlighet att gå denna utbildning. Det är ett fint sätt att hälsa alla nya medlemmar välkomna. Varje ny medlem ska få en inbjudan att gå den grundläggande medlemsutbildningen inom sex månader från det att man blivit medlem. Vi hoppas att man ska finna vårta utbildningar intressanta och att man ska hitta något som passar. Vår ambition är att även kunna hjälpa till att stärka rollen som förtroendevald, såväl inom partiet och som kommunpolitiker. Läs mer: http://socialdemokraternahjo.se

SONY DSC

Tre av våra medlemmar som gått studiecirkel n ”kvinnlig rösträtt 100 år” som en medlem föreslog att vi skulle starta

facebook Twitter Email